Norsk Kamelidregister

Kamelidregisteret til Norsk Kamelidforening

DNA tester


Testtype:      Testgruppe:     
 #   Testtype   Haplo-gruppe   Tatt av   Eldste (fjerneste) ane   Yngste (nærmeste) felles ane   Testgruppe