Norsk Kamelidregister

Kamelidregisteret til Norsk Kamelidforening

Alpakka og lama

Kamelidene er en familie med klovdyr som består av tre slekter (kameler, lamaer og vikunjaer) med to arter i hver. Kamelidregisteret inneholder alpakkaer og lamaer.

Velkommen til Norsk Kamelidregister!

Norges offisielle alpakkaregister og lamaregister. Utforsk alpakkaer og lamaer i Norge med stamtavler.

Kamelidregisteret er norges eneste register for både alpakkaer og lamaer.

Registeret gir verdifull informasjon i avlssammenheng.

Registeret gir oversikt over relasjonene dyrene imellom og hvem de eies av. Antall dyr er et viktig kriterie for å innvilge tilskudd. Et register vil fungere som dokumentasjon på antall dyr.

Registreringsskjema: Online skjema
Du kan også registrere med følgende skjemaer: Excel, PDF, Word og OpenDocument

Norsk Kamelidforening

Nkams formål er å samle kamelideiere og etablere en plattform som utnytter verdiene kamelider representerer. Vi ønsker en modell basert på produksjon slik at salg av livdyr ikke skal være den viktigste inntektskilde, men utnytte den verdiskapningen de har. Vi ser for oss felles fasiliteter for å høste det den enkelte ønsker å leve av, felles innsats for å få kamelider anerkjent som det verdifulle produksjonsdyret det er av myndighetene, og støtte til å gjennomføre de nødvendige tiltak for å få dette til. Medlemskap er gratis.

Hvis du deler vår visjon, så bli med!

Ta kontakt med Nkam